Xiinanak naharah aban doqa -30

Xiinanak naharah aban doqa -30

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

tah qafar afat tanbulle kutbeh adda^fakni kak yekkeh yan " muslimti manol yaaxigeenim faxximtaah abaanam faxximta doqaaqi " kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh