tafsiir suurat al maa-ida (005 - 008)

tafsiir suurat al maa-ida (005 - 008)

Ux weeloosiyya

suuratul maa-idah tafsiiriy qafar afat yanik 5hattoh aaytaak 8hattoh aayat fanah yani kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh