Tafsiir suurat azzumar (10-19)

Tafsiir suurat azzumar (10-19)

Ux weeloosiyya

suurat azzumar tafsiiriy qafar afat yanik farey hattoh exxay 10hattoh aayataak 19hattoh aayat fanah tani kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh