Müsəlmanın qalası

Təlif (əsər və ya məqalə yazma) :

Tərcümə: Əlixan Musayev

Baxılma:

Qısa izah

Qur’an və Peyğəmbərimizin şəriətində müsəlmanların sığınacağı

DUA VƏ ZIKRLƏR
Bu mənim «Zikr, dua və Qurandan və Sünnədən istifadə etməklə ovsunla müalicə» adlı kitabı¬mın müxtəsəridir. Həmin kitabın «Zikrlər» his¬səsi ilə kifayətlənməyib qalanını ixtisar etdim ki, səfər zamanı özü ilə gəzdirmək asan olsun.

Səid ibn Əli ibn Vəhf əl-Qahtani

Download
Mülahizəni göndər