cisnul muslim kitaaba

Ux weeloosiyya

kitab mango doqaa azkaar elle gaaboowimeh yan kitab kinni

Mu tummabul nee yanfaqeh