Walandaw : chariya Boyorow kan - 3

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walandaw: chariya Boyorow kan"3": Dalilu kafo ko kurane kurane chariya boyoro folo ye, lachuli kurane Nafa kan.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: