Walandaw : chariya Boyorow kan - 4

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walandaw: chariya Boyorow kan"4": Kurane djikin Tioko, ani Atanka Tioko, ani kurane ani Gafe werew Tie.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: