Sunkalo fin kuraw

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, fin kuraw ye muye, sunbakato ka djolidi kiri, sunbakato ka kirini kiri, sunbakato ka dako kiri.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na