Souratoul Bakara koro (238-245)

Nienfoli suruman

Silamew aye seli faridaw matarafa ani tieman tie seli, siran seli kiti, bani israila kaw ka baro issa kofe.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na