Souratoul Bakara koro (246-252)

Nienfoli suruman

Bani israila kaw bani toluta ka Masaya la, kafo ko masasi te ko nabiyuman du moko te, toluta ni aka kele kelaw boli amalikaw kama.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na