Masala dow iitikafu kunkan 04

bayelemali: Issiaka Samake

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbila, iitikafu kuntala djan ya ani a suruya, iitikafu Tien fenw …

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: