Hidji tioko ya dia yirali

Hidji tioko ya dia yirali

Nienfoli suruman

Hidji tioko ya dia yirali "2": Doni makah ani oumra tokoya ani Hidji Baraw fo kata se Muzdalifa kene man...

Download

boyorow:

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na