Hidji tioko ya dia yirali

Hidji tioko ya dia yirali

Nienfoli suruman

Hidji tioko ya dia yirali "2": Doni makah ani oumra tokoya ani Hidji Baraw fo kata se Muzdalifa kene man...

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

boyorow:

Walandaw kilayoro: