Hidji kalao kiletan folo fusamantiyaw

walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Hakili djiki Hidji kalao kiletan folo fusamantiyaw la, Hidji kalao kiletan folo ye Allah ka Dow Fusamantiye, Allah ye A kale Ni Dow Na Kurana La .

Anw makobe i ka hakili nan na