Sposobnosti koje su date ovom Ummetu

Opis

U ovom audio klipu daija spominje nekoliko stvari koje su date Ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa kojima je odlikovan nad svim ostalim ummetima.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje