Opis

U ovom audio klipu daija spominje nekoliko stvari koje su date Ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa kojima je odlikovan nad svim ostalim ummetima.

Vaše mišljenje