Sposobnosti koje su date ovom Ummetu

Opis

U ovom audio klipu daija spominje nekoliko stvari koje su date Ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa kojima je odlikovan nad svim ostalim ummetima.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: