Naš odnos prema Allahu i Kur’anu

Opis

Poslušajte u ovom audio predavanju kakav odnos vjernika spram njegovog Gospodara i Knjige koju je kao milost i uputu svjetovima poslao, treba da bude. Zatim, kako učiniti da ta veza svakim danom bude sve jača i bolja?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu