Komentar posljednjeg objavljenog ajeta

Opis

U ovom audio predavanju poslušajte komentar 281. ajeta sure El-Bekare (Krava), ajeta koji je posljednji objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu