Saveznici

Naučna klasifikacija:

Opis

U ovom audio predavanju saznajte nešto više o događaju koji je bio prekretnica u islamu, i po kojem jedna kur’anska sura nosi – sura El-Ahzab ili Saveznici..

Vaše mišljenje