Na zlo dobrim uzvrati

Opis

Tumačenje jednog veoma važnog kodeksa, i teškog za primjeniti u čovjekovom životu, a koji je sadržan u govoru Allaha, tebareke ve te’ala, u suri Fussilet (Detaljno objašnjenje): „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu