Allah će vaš trud vidjeti

Opis

U ovom audio klipu daija podstiče muslimane na trudi i zalaganje u širenju Allahove vjere, i onda će Allahova pobjeda sigurno doći.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: