Allah će vaš trud vidjeti

Opis

U ovom audio klipu daija podstiče muslimane na trudi i zalaganje u širenju Allahove vjere, i onda će Allahova pobjeda sigurno doći.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje