Jedinstvo ummeta

Opis

U ovom audio predavanju daija napominje na bitnost jedinstva ummeta, jer su neprijatelji islama uvijek jedinstveni u borbi protiv islama i muslimana.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: