Vrijednosti i koristi zikra ili sjećanja na Allaha Uzvišenog

Predavač : Senad Crnkić

Opis

Nekoliko ajeta iz Kur’ana i hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ukazuju na vrijednosti i koristi zikra i sjećanja na Allaha Uzvišenog.

Download
Vaše mišljenje