Propis konzumiranja duhana

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kakav je propis konzumiranja duhana.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: