Opis

U ovom audio klipu daija objšnjava šta znače ajeti ’elif lam ra’ i slični njemu, koji se u Kur’anu nalaze na početku pojedinih sura.

Vaše mišljenje