Opomena svim svjetovima

Opis

U ovom audio klipu daija komentariše prvi ajet sure El-Furkan, u kome Uzvišeni kaže: ’Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena’.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu