Tumačenje ajeta ’Ta Sin Mim’

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava šta znači ajet ’ta sin mim’ i slični njemu,, koji se u Kur’anu nalaze na početku pojedinih sura.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu