Stav Ehlu sunneta spram fitne među ashabima

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava stav Ehlu sunneta vel džema’ah spram fitne koja se desila među ashabima, nakon smrti Osmana, Allah je sa njima zadovoljan.

Vaše mišljenje