• Zekat Bosanski

  Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Razlaganje mesela o zekatu poput dana izdvajanja, kome se daje, kome je zabranjeno uzimati zekat uz nekoliko korisnih savjeta.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar nekoliko ajeta sure Lukman u kojoj roditelj savjetuje svoga sina, te su ti ajeti temelj današnje islamske pedagogije.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Upozorenje na jedan od velikih grijeha kojeg je Allah zabranio i Njegov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem, a koji je, kako vidimo svaki dan, sve više rasprostranjen na našim prostorima.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Podstiče daija na zarađivanje halal imetka a ostavljanje svega što je haram u cijelosti ili djelimično, ili vodi ka haramu.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Koliko nam je bitna historija? Da li uzimamo pouke iz nje? Koliko se nas sjeća prošlog rata? Da li se historija ponavlja? Koliko malo vremena je prošlo a kako brzo zaboravljamo ono što nam govori šta smo jučer bili i ko nam je očiti i jasni neprijatelj??

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Lijepo predavanje u kojem daija nabraja vrijednosti prve trećine mjeseca Zul Hidždžeta, te što je lijepo da se čini u tim danima, kao i veličina ovih dana kod prijašnjih dobrih generacija.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Islamski Ummet je izabrani Ummet. Allah ga je izabrao nad ostalim ummetima i dao mu posebnosti koje nema ni jedan drugi. Od tih posebnosti su sezone milosti i odlične prilike da se za malobrojna djela dobije velika nagrada, ako ne mnogostruka.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Dragi brate, da li želiš da budeš od Robova Milostivog? Želiš li da budeš jedan od onih koje je Allah pohvalio u svojoj Knjizi? Na tebi je samo da se okitiš njihovim svojstvima u riječima i djelu! Koliko je onih koji kažu da su ’Robovi Milostivog’ ali im govor nije govor Robova Milostivog, kao što im djela nisu od djela Robova Milostivog. Poslušaj o njima i pokušaj da budeš kao i oni.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Islam pridaje važnost vremenu, šta više Uzvišeni se zaklinje vremenom u suri El-Asr. Ova sura i drugi ajeti, kao i hadisi, u kojima se spominje vrijeme ukazuju nam na jedno, a to je važnost vremena i nužnost iskorištavanja istog. Slobodno vrijeme i zdravlje su dvije najviše neiskorištene blagodati kao što je došlo u hadisu.

 • Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte kakav je stav Islama o slavljenju Nove godine te učestvovanja muslimana na takvim nevjerničkim ceremonijama, kako bi došlo vrijeme da se muslimani osvjeste, i da ne slijede druge u svemu, jer Islam ima svoje stvari i propise, koje nema niko drugi od naroda, niti od prijašnjih niti od potonjih generacija.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje