Hutbe Jusufa Barčića, Allah mu se smilovao

Opis

Poslušajte u ovom ciklusu audio predavanja poruke i savjete koje je šejh Jusuf Barčić, Allah mu se smilovao, upućivao vjernicima tokom džumanskih hutbi.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: