Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Αλ-Μουνάφικουν στα Ελληνικά

Περιγραφή

Μετάφραση των εννοιών της Σούρατ Αλ-Μουνάφικουν στα Ελληνικά, με εκφωνητή τον Χαλίφα Ατ-Τινέτζι.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: