اشتباه شیعه ها درباره شباهت بین مهدی آنها و حضرت عیسی علیه السلام

شرح

در این مقاله شیعه سعی دارد تشابه بسیارى میان مهدی خود و عیسی علیه السلام را مطرح کند، اما نویسنده تلاش بی دریغی در رد این شبهات وارد آورده است.

نظر شما برای ما مهم است