روز عاشورا را چگونه بگذرانیم؟

شرح

روزه روز عاشورا كفاره گناهان (صغيره) سال گذشته مىشود. روز عاشورا فضيلت بسيار بزرگى را دارد و روزه آن در ميان پيامبران عليهم السلام مشهـور و معروف است، همچنين قريش در جاهليت آنرا روزه مى گرفتند

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است