خمس غنایم

شرح

اين مختصر درباره خمس و حقيقت آن مي باشد تا كسانى كه هنوز هم به دزدانى به نام دين پول مي پردازند هوشيار باشند و حقيقت را بدانند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است