مختصری در احکام فقهی عمره

شرح

مسایل، احکام و مناسک عمره و دیگر مسایل جدید معاصر راجع به عمره، در روشنایی قرآن و سنت و فهم سلف صالح، در این بخش بیان می گردد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است