• فارسی

    نویسنده : محمد حسان ترجمه : أمين بور صادقی

    این کتاب مشتمل بر چند فصل می‌باشد. فصل اول: تحت عنوان معانی «لا إله إلا الله». فصل دوم عنوان آن: شروط «لا إله إلا الله». فصل سوم: گواهی بر رسالت محمد صلی الله علیه وسلم. مؤلف سپس در فصل چهارم از شرک که نقض کننده‌ی توحید است، سخن گفته است.

نظر شما برای ما مهم است