دليل و برهان در تبرئه ابوهريره رضى الله عنه از بهتان

شرح

بیان فضایل و کرامات ابوهریره – صحابی ارجمند پیامبر اکرم – و رفع اتهام از آن بزرگوار است. وی که از یاران صدیق حضرت رسول الله بود، روایت‌های بسیاری از ایشان نقل کرده و از آنجا که بسیاری از آنها در کتب حدیثی اهل سنت منعکس شده و با مذاق شیعیان همخوانی ندارد، مورد طعن و بُغض آنان واقع شده است. نویسنده در این پژوهشِ مفصل و مبسوط، در فصل اول و دوم به جنبه‌های مختلف زندگی ابوهریره پرداخته و روش‌هایی را که او حدیث فرا می‌گرفت و به دیگران می‌آموخت و همچنین جایگاه علمی و ستایش خدا و پیامبر و صحابه و تابعین را درباره او بیان کرده است. در ادامه، به طعنه‌ها و شبهاتی جواب داده که عبدالحسین شرف الدین موسوی به شخصیت و احادیث نقل شده از وی وارد کرده است. سپس به طعنه‌ها و اشکالات ابوریه به ابوهریره جواب داده است. در فصل پایانی، دروغ‌ها و خطاهایی تیجانی را در مورد سنت نبوی ارائه کرده و پاسخ داده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه