باقیات الصالحات

شرح

بیان اصول عقاید اهل سنت و ردِّ عقاید خرافی و بدعت‌آمیز شیعه است. نویسنده در این اثر، با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، روایات نبوی و کلام صحابه، درستی و حقانیتِ اعتقادات اهل سنت را ثابت نموده و به شبهات و ایرادات شیعه نسبت به این باورها پاسخ می‌دهد. وی بحث را با صداقت و پاکدامنی و فضل صحابه پیامبر- به ویژه خلفا - آغاز کرده و در ابتدا، دلایل عقلی و سپس، شواهد نقلیِ فضیلت صحابه کرام را از خلال تورات، انجیل، قرآن و کتب شیعه استخراج نموده و در اختیار خواننده قرار می‌دهد. سپس ایرادات و شبهاتی را که شیعیان، به ویژه، به مفهوم و تفسیر آیات قرآن کریم وارد کرده‌اند، در 9 گروه مطرح نموده و به آنها پاسخ می‌گوید. وی در فصل بعد، فضایلِ صحابه بزرگوار رسول الله را به نقل از ائمة شیعه† بیان می‌کند و آنگاه، ضمن شرح چگونگی ایمان‌آوردن ابوبکر و عمر، خدماتشان را به اسلام و پیامبرش شرح داده و در فصل آتی، به چگونگی شناخت تابعین و ویژگی‌های ایشان می‌پردازد. اثبات عدم اعتقاد شیعه به قرآن، موضوعی است که در ادامه مباحث آمده است. در این بخش، نویسنده احادیث متعددی را از کتب حدیثی شیعه نقل می‌کند، دالّ بر تحریف قرآن به وسیله اضافه یا کم‌شدن با تغییرِ لفظ آیات. از دیگر موضوعات کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: بطلان ادلّه امامت، تفسیر آیات خلافت، اولی الأمر و ولایت، سخنان سیدنا علی که شهادت به درستکاری خلفا می‌دهد و محبت اهل بیت در عقیده اهل سنت.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: