آنگاه که حقیقت را یافتم

شرح

این رساله گلهای به هم‌بافته‌شده‌ای به نام محبت و با موضوع کسب حقیقت است. داستان جستجوی حق و حقیقت می باشد که نویسنده آن با تلاش فراوان در جستجوی آن بوده است و در آخر به آن دست یافته است، آری او از ضلالت وگمراهی مذهب باطل رافضه به نور و هدایت مذهب حقه اهل سنت درآمده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه