اهل بیت علیهم السلام از منظر محمد بن عبدالوهاب و دعوتگران اهل نجد

شرح

برای خانواده پیامبر صلی الله علیه وسلم بر امت حقی است که غیر آنان در آن حق شریک نیستند و مستحق محبت و دلسوزی بیش از حدی هستند که سایر قریش مستحق آن نیستند و قریش مستحق چیزی هستند که قبایل دیگر مستحق آن نیستند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است