اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه ایشان

شرح

بیان دیدگاه اهل سنت و شیعه درباره اعتقادات اسلامی و رویکرد آنان نسبت به اهل بیت و صحابه رسول خدا است. این اثر در واقع چکیده مباحث ارائه شده در کتاب «منهاج السنه النبویه» اثر شیخ الإسلام ابن تیمیه است، که به صورت موضوعی در اختیار خواننده قرار گرفته است. مؤلف در آغاز، توحید و اقسام سه‌گانه آن را معرفی و عقیده صحابه در این مورد تشریح می‌نماید. سپس نشان می‌دهد که عقاید شیعه چگونه با مفاهیم توحید، در تعارض و تضاد است. تشریح نگاه اهل سنت به مسئله قضا و قدر و نبوت، موضوع فصل آتیِ کتاب است. نویسنده در ادامه، به یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف شیعه و سنی، یعنی مبحث امامت، وارد می‌شود. در این بخش، به تفصیل درباره شرایط جانشینی رسول خدا، عدم وجود نص صریح بر امامت، نقد دیدگاه شیعه به امامت دوازده امام و ضعف شدید عقیده به امام غایب بحث می‌کند. توصیف مناقب و فضل صحابه و نگاه اهانت‌آمیز شیعه به آنان و حتی خاندان رسول خدا، موضوع فصل بعدی کتاب است. دیگر مباحث عبارتند از: پیدایش شیعه و بدعت‌های آن، غُلات شیعه اسماعیلیه و قرامطه باطنیه و نصیریه، اصول فقه شیعه و اختلافات آن با آموزه‌های پیامبر، فقهای اهل بیت و آرای آنان و خلاصه‌ای در فضیلت و علم ائمه.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه