بحثی عمیق پیرامون مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

شرح

خمس که بنص صريح قرآن و سنت روشن پيغمبر آخرالزمان و سيره عموم مسلمانان نام يک پنجمي است که از غنيمت جنگ با مشرکين که عايد اردوي مجاهد مسلمين مي‌شود، زمامدار و پيشواي آن جنگ مي‌تواند به اين مقدار از غنائم بردارد و چهار پنجم ديگر آن را طبق دستور اسلامي به مجاهدين واگذارد امروز بصورت ماليات ظالمانه‌اي درآمده است که نه از اموال مشرکين بلکه از دسترنج طبقات قوي وضعيت شيعيان با اخلاص اميرالمؤمنين براي طبقه خاصي از انگلان گرفته مي‌شود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه