نامه ای از یک خواهر سنی به یک خواهر شیعه

شرح

خواهر عزيزم! این کلمات را که با غم و اندوه خود سرشته‌ام و از صمیم قلبم استخراج کرده‌ام، برای تو می‌نویسم. کلماتی که مدادش محبت و وفای من نسبت به توست و ورقه‌اش صفحه‌های قلب صاف و خالص توست. به این امید که بتوانم سخنم را بر قلبت حک نمایم و آنها را به تصویر بکشم، چون تو را در دوستی با خودم صادق یافتم و پاک‌بودن قلبت در قبال خودم را لمس نمودم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه