دفاع از آل و اصحاب پیامبر

شرح

كتابي كه در دستان شماست ردي بر كتاب اول تيجاني كسي كه ادعا مي كند سني بوده و سپس شیعه شده، به نام آنگاه هدايت شدم است كه گمراه كننده‌ترين، و ياوه‌گوترين و فريبنده‌ترين كتاب اوست. به طوري كه هر مسأله‌اي از آن را پيگيري كرده‌ و سپس با دليل درست و خبر موثق و حجت قانع‌كننده شبهات مطرح شده را رد كرده‌‌ایم تا حق ظاهر و باطل نابود شود. زيرا باطل نابود شدني است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه