شرح

این کتاب گفتگویی است عقلانی که عقلای شیعه را مخاطب قرار می دهند، کسانی که با عقل سلیمی که الله سبحانه و تعالی به آنها عطا نموده راه حق را از باطل تشخیص می دهند و به دنبال هوی و هوس نمی روند.

نظر شما برای ما مهم است