گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی

نویسنده : احمد غامدی

شرح

این کتاب گفتگویی است عقلانی که عقلای شیعه را مخاطب قرار می دهند، کسانی که با عقل سلیمی که الله سبحانه و تعالی به آنها عطا نموده راه حق را از باطل تشخیص می دهند و به دنبال هوی و هوس نمی روند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه