گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی

شرح

این کتاب گفتگویی است عقلانی که عقلای شیعه را مخاطب قرار می دهند، کسانی که با عقل سلیمی که الله سبحانه و تعالی به آنها عطا نموده راه حق را از باطل تشخیص می دهند و به دنبال هوی و هوس نمی روند.

نظر شما برای ما مهم است