چگونه عمر را طولانی کنیم؟

شرح

کتابچه حاضر، حاوی برخی از اعمال نیک است که دارای پاداش‌های بسیار می‌باشند. و اگر بر آنها مواظبت نمایی نتیجه عمرت هزاران سال، افزایش خواهد یافت.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است