چگونه عمر را طولانی کنیم؟

شرح

کتابچه حاضر، حاوی برخی از اعمال نیک است که دارای پاداش‌های بسیار می‌باشند. و اگر بر آنها مواظبت نمایی نتیجه عمرت هزاران سال، افزایش خواهد یافت.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است