135 نکته برای اعتماد به نفس

شرح

اعتماد به نفس چیست و از کجا می آید؟ اعتماد به نفس قدرتی است که در درون هرکسی وجود دارد. اعتماد به نفس، یعنی توانایی و علاقه برای خلق چیزهایی که شما در زندگی به آن احتیاج دارید. مشکل اینجاست که ما بیشتر وقت ها این قدرت خودرا فراموش می کنیم! این کتاب کوچک قصد دارد، اعتماد به نفس شما را نشانتان بدهد تا همیشه و در هر حالت به آن اتکا کنید، این کتاب کوچک این ویژگی را دارد که می توانید، آن را همه جا همراه خود ببرید و از آن استفاده کنید. با مطالعه کتاب "135 نکته برای اعتماد به نفس"، شما با ابزارهای تغییر شرایط زندگی آشنا می شوید. این کتاب ترس را به شما نشان می دهد تا بتوانید آن را کنار بگذارید و بر آن غلبه کنید.
مطمئن باشید هر بار که این کتاب را می خوانید، افکار قدرتمندی در ذهن شما نقش می بندد افکاری که باعث می شود، اعتماد به نفستان بیشتر و بیشتر رشد کند. بنابراین بیشتر وقت ها این کتاب را بخوانید، به خصوص وقتی که با موفقیت تازه ای در زندگی خود رو به رو می‌شوید. وقتی یاد بگیرید که چگونه زندگی را با احساس جرأت، اطمینان، کمال و لذت بپذیرید، راه حل همه مشکلات به شما الهام می شود.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه