شيعه اثنا عشري؛ از همه جا از همه چيز

شرح

برای آن ها بازگو كنم و در این میان دی دم بهتر این است كه این مطالبی كه ما اصلا نمی‬دانیم را از كتاب های مختلف گلچین كنم و در یك كتاب واحد بیاورم تا كسانی هم كه واقعا دوست دارند از جهالت و گمراهی بیرون بیایند و از طرفی وقت لازم برای مطالعه ی منابع مختلف را ندادرند، حداقل با خواندن این یك كتاب تا حدودی حساب كار دستشان بیاید.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است