تلنگر

شرح

در كتابي كه پيش رو داريد از همين شيوه استفاده شده است و عقايد اشتباهي كه در میان مسلمین وجود دارد با زباني طنز بيان شده است. البته ما با تحقیق و رجوع به قرآن و احادیث صحیح متوجه اشتباه بودن این عقاید شده‌ایم و هر کس باید خودش تحقیق کند و ما کسی را مجبور به پذیرش عقاید خود نمی‌کنیم.
عقاید اشتباه به شيوه‌اي طنز بيان شده تا بلكه تلنگري به مغز بعضي‌ها وارد شود و از راه اشتباهي كه در پيش گرفته‌اند بازگردند و به همين علت نيز نام كتاب تلنگر مي‌باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه