صلاح الدین ایوبی رحمه الله

شرح

ملک الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب بن شادی بن مروان (۵۱۷ – ۵۷۲ خورشیدی) یکی از سرداران کرد و مسلمان جنگ‌های صلیبی بود. که از ۱۱۷۱ تا ۱۲۶۰/۱۲۵۰م در مصر و سوریه و عراق فرمانروایی کردند. پایتخت‌های ایشان دمشق و قاهره بود. او شهر بیت المقدس را از چنگال صلیبیها آزاد نمود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه